Kijken en zien blijken toch twee verschillende dingen te zijn.

Het is alweer een tijd geleden dat ik een bijzondere ervaring hiermee had op het strand van Noordwijk. Ik was met een gezelschap . Heerlijk weer, de zon scheen, het was niet te warm , een mooi voorjaarsdag. Er waren voerenKamperkogge diverse zeilboten op zee. En tot onze verrassing zat daar een bijzondere boot tussen. Het leek wel een piratenschip. Het was een schip met één mast en een vierkant dwars getuigd zeil. Op het zeil was een grote tekening. We konden niet zien wat het voorstelde.
Heel bijzonder.

Het toeval wil dat iemand uit het gezelschap dit schip in Blankenberge (België) ziet liggen. De nieuwsgierigheid moest bevredigd worden. Was dit inderdaad het schip dat we gezien hadden vanaf het Noordwijkse strand? En zo ja wat is dit dan voor schip? Opgezocht op internet bleek dit de Kamper Kogge te zijn. Maar hadden we dit gezien? Uit een gesprek met de bemanning bleek dat zij inderdaad op die bewuste dag langs het strand van Noordwijk gevaren zijn. Vol enthousiasme werd de rest van het gezelschap op de hoogte gebracht. Het was geen hallucinatie of fata morgana , we hebben dit schip echt gezien!!

En toen kwam de deceptie.
Een persoon zei: nee het schip zag er anders uit. Het had meer masten en zeilen. Dit is niet het ‘piratenschip’ dat we gezien hebben. De twijfel slaat toe bij de rest. Hebben we het toch niet goed gezien? De twijfel duurde niet lang. Binnen de seconde was duidelijk dat we echt de Kamper Kogge gezien hadden.
Blijft natuurlijk direct de vraag: Hoe kan het dan dat een persoon iets heel anders meent gezien te hebben?

Een voorlopig antwoord van mij: de desbetreffende dame heeft in de voorbije tijd het woord ‘piratenschip’ ingekleurd met beelden, die zij van een eerder piratenschip heeft, uit een boek of film bijvoorbeeld. En zo het werkelijke beeld heeft losgelaten. Een piratenschip heeft in haar visie meerdere masten en zeilen en liefst ook nog een kraaiennest.
Waarneming -> woord -> begrip-> stereotype beeld of beeld uit eerdere ervaring.steriotype piratenschip

Het overkomt ons allemaal wel eens, maar is dit nu iets dat een begripsdenker makkelijker overkomt dan een beelddenker? Het inkleuren van een begrip met beelden uit het verleden, die afwijken van het werkelijke beeld. Betty Edwards schrijft in haar boek Drawing on the right side of the brain hierover o.a. het volgende: ‘Also, by age ten, language dominates, adding further complications as names and symbols overpower spatial, holistic perceptions.’

Heb je ook wel eens van dit soort vergissingen meegemaakt?

Meer info over het schip:.kamperkogge.nl