Voorlichting

Beelddenkwerk is continu bezig om de kennis over het verschil tussenĀ  beelddenken en begripsdenkenĀ  te verdiepen. Op deze site vindt u hieroverĀ  informatie. In het recent verschenen boek Beelddenken en begripsdenken: een wereld van verschil (de atlas van het beelddenken) … Lees verder …