Presentaties

Ben je geïnteresseerd in het fenomeen beelddenken dan verzorg ik graag een presentatie. Hierin kan ik nader ingaan op hetgeen  beelddenken en begripsdenken voor jouw organisatie en/of medewerkers kan betekenen. Met name de invloed op de onderlinge communicatie en samenwerking is een belangrijk aandachtspunt.
Maar ook de invloed op leren en plannen/organiseren kan aan de orde komen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden neem  contact met mij op  om de mogelijkheden te bespreken.

Er is veel mogelijk qua inhoud en vorm. Ik houd ervan om een interactie met het publiek aan te gaan. Of het een workshop is voor tien of een presentatie voor 50 personen.
Tijdens een workshop of presentatie is er ook de mogelijkheid om het recent verschenen boek Beelddenken en begripsdenken: een wereld van verschil te kopen.

presenteren

Reacties Deelnemers

“Ik zit vol  herkenning, vreugde en plezier over zoveel aanknopingspunten beelddenken & begripsdenken. Ik herken mij wel in een combi, met meer beelddenken dan de kant van begripsdenken. En in mijn werk is dit ook geweldig goed bruikbaar.” aldus een loopbaancoach

Voorbeelden

Organisaties waarvoor eerder inleidingen/workshops verzorgd zijn:

 • NOLOC ( Vereniging voor loopbaanprofessionals)
 • Freelance Factory Amsterdam
 • Ontwikkelcentrum( educatieve content)
 • Educate 2XL
 • Koninklijke Kentalis
 • Stedelijk Gymnasium Schiedam
 • ADHD-café in Breda
 • Docenten Leonardo-stroom
 • Young Kivi-Niria Engineers
 •  COCD, Centrum voor de ontwikkeling van Creatief Denken
 •  Rotary Wassenaar
 • Golfvereniging Rozenstein
 • Benelux Universitair Centrum(opleiding voor krijgsmacht)
 • VVAO (vereniging van Hoger opgeleide Vrouwen)
 • Dag van de Hoogbegaafdheid
 • KINA – Kennis en Innovatienetwerk Arbeid en gezondheid

Voorbeeld titels :

 • Beelddenken en begripsdenken: een wereld van verschil. Presentatie van de atlas
 • Bekijk het eens van deze kant….
 • Het fenomeen beelddenken
 • Beelddenken en begripsdenken in het werk.
 • Een kennismaking met beelddenken
 • Beelddenken – golf – begripsdenken.

Voorbeeld presentatie: Tijdens het congres `Bijzonder begaafd` van het SLO op 28 september, werd ik door Linda Silverman in de gelegenheid gesteld iets te vertellen over mijn werk:  zie de eerste 15 minuten van het filmpje op youtube.