Extra intelligent ( Xi ) beelddenken

Extra intelligente beelddenkers zijn bijzondere talenten. Zij hebben veel kanten en mogelijkheden, vaak zijn het echter nog niet ontdekte mogelijkheden.
Het snelle beelddenken zorgt voor een extra dimensie, die te herkennen is aan een bijzondere creatief denken, breed en snel associëren, groot ruimtelijk inzicht en veel overzicht (helicopterview).
De extra intelligentie capaciteiten zijn te herkennen in het niet kunnen nalaten om gedreven en intens bezig te zijn met complexe zaken. Als die complexe zaken niet aanwezig zijn ontstaat zelfs de behoefte om eenvoudige zaken complex te maken.
Ik spreek van extra beelddenken als er een combinatie is van beelddenken en extra intelligentie.

extra-intilligent
Linda-Silverman

Linda Kreger Silvermann zegt het volgende:

“Het eerste kind met ongewone visueel-ruimtelijke gaven dat ik observeerde had een IQ van meer dan 175. Derhalve veronderstelde ik dat visueel-ruimtelijke leerlingen zeer begaafd waren. Vervolgens ontdekte ik echter dat kinderen die beantwoorden aan karakteristieken van begaafdheid, maar in testen niet uitkwamen in deze categorie als gevolg van verborgen gebreken, gewoonlijk visueel-ruimtelijke leerlingen waren. Dientengevolge dacht ik dat visueel ruimtelijke leerlingen hetzij zeer begaafd waren of bijzonder in tweeërlei opzicht: zowel begaafd maar ook behept met leergebreken.”

Hiermee heeft zij, naar mijn mening kort en krachtig de relatie tussen extra intelligentie en beelddenken weergegeven. Waarbij zij de term visueel -ruimtelijk ( visual – spatial ) gebruikt voor beelddenken.

Parel in een ruwe oester / glimmende kastanje in een stekelige bolster

Of een extra intelligente beelddenker zichtbaar wordt heeft alles te maken met de omgeving waarin  hij zich bevindt. In een vertrouwde omgeving, waar hij/ zij mag zijn wie hij is en doen wat hij kan is zijn expressie optimaal en ontwikkelt hij zich tot een meester op zijn vakgebied.

In een omgeving waar hij niet herkend wordt, waar de nadruk ligt op begripsdenk-kwaliteiten, kan hij zich sluiten en stekels opzetten. Gebeurt dit al vroeg in het leven ( kleuterschool / basisschool) kan de gedachte dat er extra intelligentie meespeelt volslagen absurd lijken. De parel of kastanje wordt behoedzaam verborgen gehouden.

Meer over eXtra intelligentie (Xi) kun je lezen op de website van Willem Kuipers Ximension