Duo coaching gesprek

Beelddenken en begripsdenken hebben consequenties voor de communicatie. Dat kan tot (veel) wederzijds onbegrip leiden. Iedereen bekijkt een vraagstuk/verhaal etc. vanuit zijn eigen belevingswereld. Beelddenkers krijgen nogal eens te horen dat zij de zaken onnodig complex maken, veel afdwalen.

Soms is het een goed idee om met z’n tweeën hierover uitleg te krijgen.

samen-in-gesprek

 

duogesprek

In communicatie spelen een heleboel aspecten een rol. Eigenlijk komen alle aspecten van de persoonlijkheid tot uitdrukking in iemands (verbale en non-verbale) communicatie tot uiting. In dit gesprek belicht ik vooral de invloed van beelddenken en begripsdenken op de onderlinge communicatie. De behoefte aan informatie is bij divergerende associatieve denkwijze anders dan bij een logisch, analytische denkwijze. Enkele verschillen

  • woorden – beelden
  • feiten – verbanden
  • beschouwend – betrokken
  • strategisch – situationeel

Deze verschillende benadering kan een bron van onbegrip en verwijten zijn. Door samen meer inzicht in elkaars werkwijze te krijgen, komt het onderling vertrouwen ook weer terug. Vanuit de opleiding mediation, die ik gevolgd heb, heb ik meerdere handvatten gekregen om deze gesprekken te voeren.