Presentaties

beelddenken presentaties

Bent u geïnteresseerd in  het fenomeen beelddenken dan verzorg ik graag een presentatie voor u. Hierin kan ik nader ingaan op hetgeen  beelddenken en begripsdenken voor uw organisatie en / of medewerkers kan betekenen.
Met name de invloed op de onderlinge communicatie en samenwerking is een belangrijk aandachtspunt.
Maar ook op de invloed op leren en plannen en organiseren kan aan de orde komen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden nodig ik u uit om contact met mij op te nemen.

De inhoud wordt geheel op uw wensen afgestemd. De presentaties zijn altijd dynamisch.
Ik houd ervan om een interactie met het publiek aan te gaan.
Tijdens een inleiding is er ook de mogelijkheid om het recent verschenen boek
Beelddenken en begripsdenken: een wereld van verschil te kopen.

Voorbeeld titels :Mechel Ensing presentatie beelddenken

 • Bekijk het eens van deze kant….
 • De kracht en zwakte van beelddenken
 • De vele dimensies van beelddenken
 • Beelddenken en begripsdenken in het werk.
 • Een kennismaking met beelddenken
 • Beelddenken – golf – begripsdenken.
 •  Beelddenken en begripsdenken: een wereld van verschil. Presentatie van de atlas

Voorbeeld presentatie: Tijdens het congres `Bijzonder begaafd` van het SLO op 28 september, werd ik door Linda Silverman in de gelegenheid gesteld iets te vertellen over mijn werk:  zie de eerste 15 minuten van het filmpje op youtube 

Organisaties waarvoor eerder inleidingen/workshops verzorgd zijn:

 • Freelance Factory Amsterdam
 • Ontwikkelcentrum( educatieve content)
 • Educate 2XL
 • Koninklijke Keltalis
 • Bonaventura college, Leiden
 • Stedelijk Gymnasium Schiedam
 • ADHD-café in Breda
 • Docenten Leonardo-stroom
 • Young Kivi-Niria Engineers
 • Ouderavond Aloysius College
 •  COCD, Centrum voor de ontwikkeling van Creatief Denken
 •  Rotary Wassenaar
 • Golfvereniging Rozenstein
 • Benelux Universitair Centrum(opleiding voor krijgsmacht)
 • Maria J. Krabbe Stichting
 • VVAO (vereniging van Hoger opgeleide Vrouwen)
 • Dag van de Hoogbegaafdheid
 • KINA – Kennis en Innovatienetwerk Arbeid en gezondheid
 • Ouders en leerkrachten van (basis)school